Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.

Genel olarak özel sağlık sigortaları ikiye ayrılmaktadır:

Yatarak Tedaviler

Yatarak+Ayakta Tedaviler

Yatarak Tedaviler: Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Ayrıca yurtdışı teminatı eklenmiş ise yurtdışı tedavileri de bu teminattan karşılanabilir.

Ayakta tedaviler: Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, İlaç, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini de içeren teminatlar, belirlenen ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanmaktadır.

Ayrıca sigorta şirketi ve ürüne bağlı olarak Doğum, Check-up, Diş, Gözlük gibi teminatlarda eklenebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Bize Ulaşın