Yatırım Yönetim Sigortası

Yatırım Yönetim Sigortası

Yatırım yönetimi sigortası portföy veya fon yönetimi şirketlerine özel hazırlanmış bu sigorta ürünü altında çalışanların ilgili finansal hizmetleri ifası sırasındaki hata veya ihmallerinden kaynaklanan ve üçüncü şahıslar tarafından talep edilen ve kuruluşların kanunen ödemekle yükümlü olduğu tazminat ve masraflara teminat vermesinin yanında söz konusu bu kuruluşların yöneticilerine de yönetim sorumlulukları bakımından teminat sağlayan özel bir sigorta ürünüdür.


Yatırım Yönetim Sigortası,Ticari Alacak Sigortası, Taşınan Para Sigortası, Riskin Tespiti & Ölçümü,Kefalet Sigortası, politik riskler sigortası, politik risk sigortası

Bize Ulaşın