Hayat Sigortaları

Hayat Sigortaları

Hayat sigortaları, hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı size ve ailenize maddi güvence sunar. Hayat sigortasının ana teminatı vefat teminatıdır ve vefatınız durumunda sigortada belirttiğiniz aile bireylerinin maddi güvence altına alınmasını sağlar. Yaşamsal risklerinizi de güvence altına alarak bir sakatlık durumunda da yaşam kalitenizi korumanıza yardımcı olur.

Hayat sigortaları;

 • Vefat durumunda ailenizin yaşamsal ihtiyaçlarını veya çocuğunuzun eğitim masraflarını karşılayabilecek toplu bir para imkanı sunar.
 • Tam veya kısmi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde idame ettirmenizi sağlayan maddi bir güvence sağlar.
 • Beklenmedik ve yüksek tedavi masraflarınızı karşılamanıza destek olur ve böylece en iyi tedaviyi almanıza katkıda bulunur.

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyım?

 • Herhangi bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlar.
 • Vefat durumunda, sevdikleriniz kendilerine ödenecek para ile yaşam standartlarını devam ettirebilir. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.
 • Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda, yüksek tutarlı tedavi giderleriniz düşük primlerle ödenmiş olmalıdır.
 • Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanmanız durumunda size finansal destek sağlar.
 • Ödenen primlerinizi, %15’e kadar vergi avantajıyla gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Gelir Vergisi Avantajı: Gelir vergisi mükellefleri kendileri, eşleri ve küçük çocukları için ödedikleri hayat sigortası primlerinde, beyan edilen yıllık gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.

Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir? 

Hayat sigortaları teminatları arasında ana teminat, vefat teminatıdır. Sigortalının vefat etmesi durumunda lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen tutarda teminat ödenir.

Hayat Sigortalarında, vefatın yanı sıra aşağıdaki ek teminatları içeren ürün seçenekleri de bulunur.

 • Kazaen vefat teminatı
 • Kaza/hastalık sonucu maluliyet teminatı
 • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı

*Bu teminat için, fatura ve doktor raporu ile belgelenmek şartı ile, poliçedeki azami limitler dahilinde ödeme yapılır.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Bireysel Emeklilik, ferdi kaza sigortası, hayat sigortası
Bireysel Emeklilik, ferdi kaza sigortası, hayat sigortası

Bize Ulaşın